logo corrax.investment.png
Ekonomické a organizační poradenství - prodej firem LTD./ s.r.o./ LLC
Vyplácení zástav, dražeb a exekucí - BEZPLATNÁ DLUHOVÁ PORADNA
Pojišťění cizinců, životní, úrazové, majetkové -
Česká Regionální Energetika a.s. 
   Ičo: 056 01 258       Bělehradská 858/23    Vinohrady, 120 00 Praha 2                                   e-mail: corrax.investment@gmail.com
illustration.jpg

Přímé podnikání Limited v Anglii a na území ČR

Český právní řád takovou osobu, která byla platně založena a existuje dle cizího právního řádu, uznává jako subjekt práva bez dalšího. Tato zásada uznávání zahraničních osob se nazývá inkorporační a převládla nad principem sídla, který podřizoval zahraniční osobu právnímu řádu státu, kde měla své řídící centrum (hlavní správu), tedy skutečné sídlo.

Pokud by zahraniční osoba měla v úmyslu poskytovat své služby pouze dočasně, české právo by na ni pohlíženo jako podnikatele, který má sídlo v zahraničí, a činnost této zahraniční osoby lze v tomto případě označit jako „přechodnou“ (podnikání v Anglii).

V tom případě LTD podniká jako britská firma mimo kompetenci českých úřadů. Britský účetní vede účetnictví LTD a podává britské daňové přiznání. Kontrola daní jen 9 měsíců od podání DP.

To však platí jen za předpokladu, že jejich doba vykonávání činností prokazatelně nepřesáhne šest měsíců v jakémkoliv období 12kalendářních měsíců po sobě jdoucích, jinak automaticky vzniká česká stálá provozovna.

Zahraniční osoba se může v rámci svého podnikání podílet na činnosti české právnické osoby, aniž by musela založit novou právnickou osobu či přistoupila do již existující, a to na základě smluvního vztahu, který může být založen např. smlouvou o sdružení, smlouvou o tichém společenství apod.

Zahraniční osoby mohou za účelem podnikání vytvářet s českými osobami různá sdružení podle Nového občanského zákoníku, které nemají vlastní právní subjektivitu. Takové sdružení pak vzniká na základě písemné smlouvy o sdružení.

Předmět podnikání

Firmy v Anglii nepotřebují k zahájení podnikání žádné speciální povolení. Ve Velké Británii totiž neexistuje "Živnostenský úřad", který by činnost britských Ltd. nějak omezoval. Pokud tedy dochází k podnikání prostřednictvím společnosti Ltd., nevzniká od počátku žádné omezení.

V dalším postupu je důležité, pokud je firma použita v UK nebo v zahraničí. Při podnikání uvnitř UK existuje regulační systém pro některé činnosti. Tato regulace však vzniká teprve okamžikem zahájení podnikání na britském trhu. Naproti tomu, použití LTD v zahraničí zůstává zcela neregulováno.

Počasí Praha 1 - Slunečno.cz
index1.png
Odmítnutí právní odpovědnosti: Tato webová stránka neposkytuje právní rady a neměla by tak být chápána. Ačkoli se v maximální míře snažíme o to, aby informace, které jsou obsahem těchto stránek, byly aktuální a přesné, nepřijímáme jakoukoli právní zodpovědnost za údaje, které jsou na nich prezentovány. Informace se týkají jen úvěrů, které nejsou spotřebitelské úvěry ve smyslu zákona 257/2016, sb. o spotřebitelském úvěru. Neshromažďujeme informace o klientech ani jejich osobní údaje, pokud to není v přímé souvislosti s konkrétním úkonem, kterým nás sám klient pověří a písemně odsouhlasí. Data nejsou archivována, pokud to zákon nenařizuje. Pracujeme v souladu s GDPR.

© 2019 Copyright by Corrax Investment s.r.o.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one