logo corrax.investment.png
Ekonomické a organizační poradenství - prodej firem LTD./ s.r.o./ LLC
Vyplácení zástav, dražeb a exekucí - BEZPLATNÁ DLUHOVÁ PORADNA
Pojišťění cizinců, životní, úrazové, majetkové -
Česká Regionální Energetika a.s. 
   Ičo: 056 01 258       Bělehradská 858/23    Vinohrady, 120 00 Praha 2                                   e-mail: corrax.investment@gmail.com
illustration.jpg

Limited s pobočkou (odštěpný závod, dříve organizační složka)

Odštěpný závod podniku zahraniční osoby je nový název pro dříve používaný termín organizační složka. Protože jak odštěpný závod tak organizační složka jsou nepříliš výstižné termíny, používáme na našich stránkách i označení "pobočka". Pobočka je termín uváděný jen v novém Obchodním zákoníku, vystihuje ale přesně podstatu věci. 

Pobočka (odštěpný závod) je část společnosti zřízená k podnikání v ČR jménem Limited. Je samostatně fungující, majetkově oddělená část podniku, která je místně odloučená od právnické osoby umístěné ve Velké Británii.

Živnostenský zákon stanoví, že zahraniční osoba může provozovat živnost na území České republiky prostřednictvím odštěpného závodu (pobočky) za stejných podmínek a ve stejném rozsahu jako česká osoba, platí zde tedy stejná zásada jako je tomu v režimu podnikání zahraničních osob dle Nového občanského zákoníku.

Pobočka je v českém rejstříku zapsaná jako odštěpný závod zahraniční osoby a má české IČO, při registraci k DPH české DIČ a lze ji tedy registrovat všude, kde lze registrovat např. s.r.o..


Možnosti odštěpného závodu


Exkluzivní postavení odštěpného závodu

Odštěpný závod má jedinečné postavení v českém systému. Nemá právní subjektivitu a není tedy samostatnou společností. Je v plné míře závislý na svém zřizovateli. Podle jehož práva se zřizuje. V porovnání s s.r.o. se nejedná o kompletní, ucelený podnikatelský subjekt exklusivně podléhající právnímu systému a kontrole země usazení. Zjednodušeně lze říci, že co je možné dosáhnout prostřednictvím s.r.o., to lze dosáhnou i prostřednictvím odštěpného závodu. To zdaleka neplatí obráceně.

Mezinárodní charakter odštěpného závodu umožňuje uplatnit mezinárodní právo s rozložením kontrolních pravomocí mezi ČR a UK. Nejedná se však o povinnost, pouze o právo, které lze při styku s českými úřady vyžadovat.

Na druhé straně jsou na odštěpný závod kladeny i určité požadavky plynoucí z její "dvojjedinečnosti". Vždy je proto nutná zpětná na správnou aplikaci národního a mezinárodního práva, protože neznalost předpisů neomlouvá.

Počasí Praha 1 - Slunečno.cz
index1.png
Odmítnutí právní odpovědnosti: Tato webová stránka neposkytuje právní rady a neměla by tak být chápána. Ačkoli se v maximální míře snažíme o to, aby informace, které jsou obsahem těchto stránek, byly aktuální a přesné, nepřijímáme jakoukoli právní zodpovědnost za údaje, které jsou na nich prezentovány. Informace se týkají jen úvěrů, které nejsou spotřebitelské úvěry ve smyslu zákona 257/2016, sb. o spotřebitelském úvěru. Neshromažďujeme informace o klientech ani jejich osobní údaje, pokud to není v přímé souvislosti s konkrétním úkonem, kterým nás sám klient pověří a písemně odsouhlasí. Data nejsou archivována, pokud to zákon nenařizuje. Pracujeme v souladu s GDPR.

© 2019 Copyright by Corrax Investment s.r.o.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one